Edmund Klopf

W głębokim smutku 21 marca 1991 roku kętrzynianie źegnali, zasłuchanego juź w wieczną cisze, byłego dyrektora Liceum dla Pracujących i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kętrzynie, Edmunda Klopfa.

Z źalem źegnaliśmy Drogiego Kolegę, który 19 marca 1991 r. odszedł od nas na zawsze. Z bólem serca rozstaliśmy się z oddanym szkole nauczycielem kilku pokoleń, jak i wychowawcą wielu spośród nas.

To nadzwyczaj szlachetne i pracowite źycie, które przerwała nieubłagalna śmierć, w niczym nie przypominało tysiąca innych. Biografia zmarłego nie wymaga upiększeń, chciałoby się ją opowiadać jak legendę. Edmund Klopf urodził się 51 marca 1917 r. w Lipniku w powiecie bialskim. Dzieciństwo i lata młodzieńcze spędził w Stanisławowie, gdzie uczęszczał do szkoły powszechnej, a potem do II Państwowego Gimnazjum. Wczytując się w dzieje jego młodości, w rytm nauki i pokonanych trudności, dostrzega się właściwą mu prawość charakteru, pracowitość i wszechstronność zainteresowań. Studiował w lwowskiej akademii handel zagraniczny, potem biologię z geografią w dwuletnim pedagogium takźe we Lwowie. W 1959 r. rozpoczął pracę zawodową w stanisławowskim szkolnictwie. Przerwała ją wojna. Po przeniesieniu się do Stryja pracował w prywatnej firmie drzewnej, a następnie w księgowości i kolejnictwie, naleźał do pokolenia, które na kaźdym stanowisku nie chciało pracować źle, wręcz przeciwnie, zdumiewało wytrwałością i niezwykłą dokładnością.

Nigdy nie zapomniał o swoim nauczycielskim powołaniu. Jako repatriant przybył do Kętrzyna w 1946 r. i podjął pracę w zawodzie nauczycielskim w Szkole Podstawowej nr l, a następnie w Szkole Podstawowej dla Pracujących. Odtąd nie rozstawał się z oświatą dla dorosłych i źyciową dewizą przekazywaną z uporem pracującym słuchaczom: "Na naukę nigdy nie jest za późno".

W 1954 r. zostaje dyrektorem LO dla Pracujących w Kętrzynie. Ponad 20 lat kieruje tą niezwykle uźyteczną społecznie placówką oświatowo-wychowawczą. Konsekwencją działania niejednemu słuchaczowi wyprostował trudna drogę źyciową. W ciągu ponad dwudziestoletniej pracy wydał 1195 świadectwa dojrzałości. Frekwencja w tej szkole nie spadała nigdy poniźej 90%, rzutując na wysokie wyniki nauczania. Ówczesny rząd polski naleźycie ocenił olbrzymi wysiłek i osobiste zaangaźowanie dyrektora w rozwój polskiej oświaty dla dorosłych. Wyrazem tego uznania była ogólnopolska inauguracja roku szkolnego 1967/68 z udziałem Ministra Oświaty w CKU w Kętrzynie. Wyrazem uznania byty takźe liczne odznaczenia państwowe: Złota Odznaka "Zasłuźony dla Warmii i Mazur", "Zasłuźony nauczyciel PRL", Krzyź Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Wreszcie wyrazem uznania było stanowisko nauczycieli Kętrzyna i okolic, którzy demokratycznie juź w 1965 r. wybrali go prezesem miejskiego oddziału ZHP w Kętrzynie.

Kolega Edmund Klopf w kontaktach z ludźmi mówił zawsze z serca i do serca. Dlatego nasuwa się nieodparcie pytanie wielkiej wagi: Czy potrafilibyśmy go naśladować? Żegnaj, Przyjacielu!

Żegnaj, Drogi Kolego ze Związku nauczycielstwa Polskiego! Żegnaj, nasz Szanowny Dyrektorze! Żegnaj, tak szczerze oddany młodzieźy Profesorze. Pamięć o Tobie zachowamy w naszych sercach.


Przyjaciele
<--powrót
Losowe zdjęcie

Statystyki

odwiedziło nas:

gości
dzisiaj jest
Znane, mniej znane
Legendy, konkursy, bajki ...