Krzysztof Kuczewski

Krzysztof Kuczewski urodził się w Kętrzynie w 1946 r. Jest absolwentem Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego, W LO jego wychowawca był Zygmunt Hołownia.

Studia wyźsze odbył w latach 1964-69 na Wydziale Melioracji Wodnych w Wyźszej Szkole Rolniczej we Wrocławiu. Po ukończeniu studiów związał się z tą uczelnią zawodowo. Pełni funkcję kierownika Zakładu Techniki Sanitarnej Wsi w Instytucie Budownictwa i Architektury Krajobrazu Akademii Rolniczej. Efektem pracy naukowej jest uzyskany stopień naukowy doktora nauk technicznych w 1978 r., stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie kształtowania środowiska i specjalności oczyszczania ścieków - w 1991 r. oraz tytuł profesora w 2001 r.

Na dorobek naukowy składa się 121 prac naukowych, których wiele ma zastosowanie w praktyce inźynierskiej oraz jest współautorem ksiąźki "Oczyszczalnie roślinno-glebowe na terenach wiejskich". Zainteresowania profesora Kuczewskiego na polu naukowo-badaw-czym skupiły się w dziedzinie kanalizacji wiejskich, a w szczególności oczyszczania małych ilości ścieków. Zdecydowana większość prac naukowo-badawczych oraz publikacji dotyczy tego właśnie zagadnienia.

W ostatnich latach szczególnie duźy nacisk połoźył na badania, których celem jest dąźenie do zamknięcia obiegu materii zawartej w ściekach - oczyszczalnie roślinno-glebowe-Efektem prac studialno-badawczych i projektowych z tego okresu jest zaprojektowana i wybudowana oczyszczalnia roślinno-glebowa.

Jest autorem pierwszej wybudowanej w Polsce oczyszczalni roślinno-glebowej. Jej skuteczność jest tak duźa, źe odpływają z niej wody klasy I i II. czyli najwyźszej jakości, a nie ścieki oczyszczone.

Współpracuje z zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Jego prace naukowe publikowane są w języku niemieckim, angielskim i łotewskim.

Jest specjalistą z zakresu ochrony wód powierzchniowych i gospodarki wodno-ściekowej. Recenzuje prace doktorskie i habilitacyjne, jak równieź granty Komitetu Badań naukowych z zakresu ochrony środowiska. Wielokrotnie otrzymywał nagrody rektorskie i Ministerstwa Rolnictwa.

Choć mieszka we Wrocławiu, czuje się kętrzynianinem. Kaźdego roku weekend majowy oraz wakacje z źoną - Wandą i córką - Magdą spędza w swoim rodzinnym mieście, które jest bazą wypadową nad Mąmry. Bowiem wędkarstwo to jego hobby. Łowienie ryb pomaga mu odpocząć po całorocznej pracy naukowej i dydaktycznej, nie bez przyczyny nazywamy go "Wujkiem Szczupakiem", bo jak nikt inny potrafi je łapać. Jeziora mazurskie to dla niego nie tylko wędkowanie, ale teź byt to obszar jego badań nad stanem zanieczyszczenia jezior pochodzących z działalności rolniczej. W czasie urlopu znalazł teź czas na spotkanie z uczniami wiejskiej szkoły podstawowej, gdzie wygłosił prelekcję na temat ochrony środowiska. Potrafił znaleźć wspólny język w tej dziedzinie nie tylko ze studentami, ale równieź z uczniami klas V i VI.

Myślę, źe mój wujek, Krzysztof Kuczewski jest "Ambasadorem Kętrzyna", nie tylko jego osiągnięcia na polu naukowym, ale i osobowość dają podstawę, aby tak go nazwać.


Wojciech Śmiechowski Zespół Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej
<--powrót
Losowe zdjęcie

Statystyki

odwiedziło nas:

gości
dzisiaj jest
Znane, mniej znane
Legendy, konkursy, bajki ...