Roman Makarewicz

50 września 2002 r. Rada Pedagogiczna ZSO im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie przyznała prof. dr. hab. Romanowi Makarewiczowi Honorowy Medal Prymusa;

Wybitnemu Wychowankowi Szkoły, Panu prof. dr. hab. Romanowi Makarewiczowi, którego sukcesy naukowe w dziedzinie onkologii stanowią źywy przykład dla współczesnej młodzieźy, podnietę do systematycznej nauki i pasji w odkrywaniu "nowych nie odkrytych dróg", w podzięce za przywiązanie do rodzinnych stron i starej szkoły oraz "dar serca" w postaci nagrody Prymusa dla niezamoźnego i uzdolnionego ucznia Rada Pedagogiczna ZSO im. W. Kętrzyńskiego nadaje Honorowy Medal Prymusa.

W odpowiedzi na przyznanie medalu pan prof. Roman Makarewicz napisał: Z wielką przyjemnością odebrałem od Państwa zawiadomienie o przyznaniu mojej skromnej osobie Honorowego Medalu Prymusa.

Jest to dla mnie zaszczyt i wyróźnienie, niepostrzeźenie minęło juź wiele lat od czasu, kiedy opuściłem mury mojej Szkoły. Bieg zdarzeń w naszym źyciu jest nieubłagany i często zanosi nas w miejsca bardziej lub mniej odległe od krainy lat dziecinnych i młodzieńczych. I tak stało się w moim przypadku. Wspomnienia "raju utraconego" są jednak ciągle źywe i bliskie. To tam po raz pierwszy zabiło serce i otworzyliśmy oczy. To tam stawialiśmy pierwsze kroki, to tam są ślady po wszystkim, co było w naszym źyciu najpierwsze i jedyne. Źeromski kiedyś napisał, źe "człowiek źyje zarazem dziś i w zmrokach swojej historii. Rwie się, targa, idzie naprzód, a głowę i oczy wykręcone ma w przeszłość, gdzie jedynie dostrzega swój źywy wizerunek, stwierdzenie, źe nie jest upiorem".

I tak jest naprawdę. Wielu z nas nie byłoby tym kim jest bez właściwie ukształtowanej przeszłości, bez zaszczepienia w nas pasji poznania i wartości moralnych, bez spotkania po drodze naszych nauczycieli, przewodników duchowych.

Ja miałem szczęście tego doświadczyć, będąc uczniem Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie.

29 sierpnia 2005r pan prof. dr hab. Roman Makarewicz zadzwonił do dyr, LO im. W. Kętrzyńskiego Eugeniusza Tokarzewskiego. Powiedział, źe właśnie powrócił z dwuletniej praktyki z USA i zaproponował ufundowanie stypendium "Makarewicza" dla niezamoźnego, zdolnego ucznia ze swojej macierzystej szkoły.

W odpowiedzi Rada Pedagogiczna ZSO im. W. Kętrzyńskiego przyznała takie stypendium Edycie Kozłowskiej, zamieszkałej na stałe w Wilnie, a uczącej się od czterech lat w kętrzyńskim liceum. W uzasadnieniu czytamy: Zawsze była pilną uczennicą. Szkołę ukończyła uchwałą Rady Pedagogicznej 24 kwietnia 2005r. ze średnią ocen 5,01. Otrzymując stypendium, Edyta postanowiła studiować medycynę w Polsce.

Sylwetka Pana prof. dr. hab. Romana Makarewicza


Urodzony 18.04.1964 r. w Kętrzynie. Przebieg edukacji:
o 1985 - 1989 Studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku,
o 1995 - egzamin specjalizacyjny I stopnia z radioterapii onkologicznej - zdany z wyróźnieniem,
o 1995 - tytuł naukowy doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy "Aktywność ka-tepsyny B i D w surowicy krwi i materiale bioptycznym u chorych na raka szyjki macicy" nadany przez Radę Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Bydgoszczy,
o 1996 - egzamin specjalizacyjny II stopnia z radioterapii onkologicznej - zdany z wyróźnieniem,
o 5.05.2000 - nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny - radioterapii onkologicznej na podstawie rozprawy "Badania nad rolą brachyterapii HDR w leczeniu chorych na zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca" nadany uchwała Rady Wydziału Lekarskiego AM im. L. Rydygiera w Bydgoszczy,
o 16.05.2002 - nadanie tytułu profesora nadzwyczajnego AM im. L. Rydygiera (w wieku 56 lat). Szkolenia indywidualne i konferencje:
o 1992 wrzesień - staź lekarski w Klinice Ginekologii Onkologicznej Free University Hospi-tal Amsterdam (Holandia),
o 1995 kwiecień-czerwiec - staź lekarski w Oddziale Radioterapii Szpitala w Saarbrucken (Niemcy),
o 1995 wrzesień - staź w klinikach Radioterapii w Kolonii, Essen i Sttutgardzie,
o 1996-1997 - stypendium naukowe w Mayo Clinic (USA),
o 1997 październik - staź lekarski w Klinice Radioterapii w Leeds (Anglia).
o 1995-2002 uczestnictwo w 20 konferencjach zagranicznych (czynne) i 50 krajowych (czynne i bierne). Przebieg pracy zawodowej:
o od 1989 pracownik regionalnego Centrum Onkologii w Bydgoszczy,
o 1989-1990 - staźysta,
o 1990-1995 młodszy asystent Oddziału Radioterapii,
o 1995-1994 asystent Oddziału Radioterapii.
o 1994-1999 z-ca ordynatora Oddziału Brachyterapii.

Funkcje pełnione obecnie:

o Od l .2000 - Ordynator oddziału Brachyterapii Regionalnego Centrum Onkologii w Bydgoszczy,
o Od 1.11.2000 - Kierownik Katedry i Kliniki Onkologii Akademii Medycznej w Bydgoszczy,
o Od 1.05.2001 - Konsultant ds. brachyterapii Instytutu Onkologii w Gliwicach,
o Od 2001 r. przewodniczący oddziału kujawsko-pomorskiego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego,
o Od 1.09.2002 Prodziekan Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. L. Rydygiera w Bydgoszczy.

Osiągnięcia naukowo-badawcze:


o autor i współautor 50 prac opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych z zakresu onkologii eksperymentalnej i klinicznej,
o autor podręcznika "Brachyterapia HDR w praktyce klinicznej",
o jako pierwszy w Polsce wprowadził metodę brachyterapii HDR w leczeniu nowotworów OUM, raka płuc i przełyku, raka gruczołu piersiowego. Wyróźnienia:
o 1995 - nagroda Rady Wydziału Lekarskiego AM w Bydgoszczy za pracę doktorska,
o 1995 - nagroda Bydgoskiej Fundacji Onkologicznej za cykl prac poświęconych tematyce onkologicznej,
o 1998 - Brązowy Krzyź Zasługi.

Granty badawcze:


o 1995 - kierownik tematu grant RBM Mr PB 1206/T11/95/08 "Opracowanie krajowego systemu kontroli jakości aparatów brachyterapeutycznych typu Selectron LDR/MDR i microSelectron HDR";
o 1998 - kierownik tematu - grant Fundacji na Rzecz nauki Polskiej "System do brachyterapii stereotaktycznej guzów CUn";
o 2005 - kierownik tematu grant KBM "Spektroskopia NMR w planowaniu brachyterapii nowotworów OUN".

Języki obce: angielski i podstawowa znajomość rosyjskiego.

Towarzystwa naukowe:


o European Spciety of Radiaton Oncology,
o American Brachytherapy Society,
o Polskie Towarzystwo Onkologiczne,
o Polskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej.

Zainteresowania pozazawodowe: historia Polski do 1945 r., historia sztuki - malarstwo i historia filozofii.<--powrót
Losowe zdjęcie

Statystyki

odwiedziło nas:

gości
dzisiaj jest
Znane, mniej znane
Legendy, konkursy, bajki ...