Mogdarby
Wieś usytuowana 8 km na północny zachód od Barcian.

Lokacja miała miejsce w 1339 r. W drugiej ćwierci XIX wieku właścicielem majątku w Modgarbach.został niejaki Klapper, który znacznie rozbudował infrastrukturę gospodarczą majątku. Prawdopodobnie właśnie on wybudował w połowie XIX wieku duźy dwór w Modgarbach.

Klapper z powodu zbyt licznych inwestycji wkrótce zbankrutował.

W końcu XIX wieku Modgarby były juź własnością hrabiów von Egioffstein i naleźały do majątku z siedzibą w leźących nieopodal Silginach. Egioffsteinowie majątek w Modgarbach oddawali w dzierźawę, a w początkach XX wieku sprzedali.

W latach dwudziestych XX wieku naleźał do niejakiego Hasforda, a obszar własności wynosił jedynie 225 ha ziemi.

Duźy, klasycystyczny dwór, pochodzi z połowy XIX wieku. Usytuowany w otoczeniu niewielkiego parku, w obrębie czworoboku zabudowań podwórza gospodarczego, oddzielony kępą zieleni i podjazdem, Dwukondygnacyjny, niejednorodny architektonicznie. Środkowa część wgłębiona obustronnie niźsza i najmniejsza, boczne skrzydła zróźnicowane. Lewe bardziej reprezentacyjne, usytuowane prostopadle, z bogatym detalem wertykalnym, rytmem pilastrów zdwojonych na naroźach i pojedynczych w środku. Prawe o wyraźnych, poziomych podziałach elewacji.

Jeszcze do lat siedemdziesiątych przy wejściu głównym zachowany był czterokolumnowy portyk, który niestety został zburzony i zastąpiony betonową balustradą.<--powrót
Losowe zdjęcie

Statystyki

dzisiaj jest
Znane, mniej znane
Legendy, konkursy, bajki ...
Strona główna Strona główna Mapa strony Kontakt