Plan działania na 2017r


PLAN PRACY T.M.K. NA 2017 ROK

LP Temat Odpowiedzialny/a Termin realizacji Uwagi
1 Udzial w imprezach i uroczystościach organizowanych przez miasto, powiat , gminę wynikające z kalendarza imprez w/w jednostek sam. Prezes, zastępca Członkowie TMK Cały rok
2 Konkurs na legendę o Kętrzynie Elźbieta Wąsik Styczeń,luty Wspólpraca SP nr1
3 Spotkanie autorskie-czytanie fragmentów publikacji Oni byli tu przed nami M .Skibińska B.Rutkowska luty Współpraca Z Pow. D.K.
4 Konkurs krasomówczy E. Wąsik B. Starzyńska H.Małachowska U.Konieczka Luty-listopad Współpraca ze szkołami
5 Zebranie sprawozdawcze zarząd marzec prezes
6 Prace nad wydaniem tomiku Wierszy S.Łozinskiej E.Wąsik H.Małachowska M.Skibińska Styczeń-listopad Współpraca z M.Bibl.P.
7 Publikacja prac z konkursu -legendy o Kętrzynie- w lokalnej prasie E.Wąsik M.Sibińska Cały rok Współpraca Z kętrzyńską prasą,KCK
8 Lekcje o rodzinie Wojciecha Kętrzyńskiego M.Rutkowska Marzec-listopad Kętrzyńskie szkoły
9 Impreza integracyjna ze Stowarzyszeniem Mn. Niemieckiej M.Skibińska E.Wąsik B.Starzyńska kwiecień
10 Udział w imprezach z okazji 660- lecia miasta Wszyscy czł.TMK Cały rok
11 Turniej brydźa sportowego M.Skibińska M.Skibińska Współp.MOSIR

Losowe zdjęcie

Statystyki

dzisiaj jest
Znane, mniej znane
Legendy, konkursy, bajki ...
Strona główna Strona główna Mapa strony Kontakt