Plan działania na 2017r


PLAN PRACY T.M.K. NA 2017 ROK

LP Temat Odpowiedzialny/a Termin realizacji Uwagi
1 Udzial w imprezach i uroczystościach organizowanych przez miasto, powiat , gminę wynikające z kalendarza imprez w/w jednostek sam. Prezes, zastępca Członkowie TMK Cały rok
2 Konkurs na legendę o Kętrzynie Elźbieta Wąsik Styczeń,luty Wspólpraca SP nr1
3 Spotkanie autorskie-czytanie fragmentów publikacji Oni byli tu przed nami M .Skibińska B.Rutkowska luty Współpraca Z Pow. D.K.
4 Konkurs krasomówczy E. Wąsik B. Starzyńska H.Małachowska U.Konieczka Luty-listopad Współpraca ze szkołami
5 Zebranie sprawozdawcze zarząd marzec prezes
6 Prace nad wydaniem tomiku Wierszy S.Łozinskiej E.Wąsik H.Małachowska M.Skibińska Styczeń-listopad Współpraca z M.Bibl.P.
7 Publikacja prac z konkursu -legendy o Kętrzynie- w lokalnej prasie E.Wąsik M.Sibińska Cały rok Współpraca Z kętrzyńską prasą,KCK
8 Lekcje o rodzinie Wojciecha Kętrzyńskiego M.Rutkowska Marzec-listopad Kętrzyńskie szkoły
9 Impreza integracyjna ze Stowarzyszeniem Mn. Niemieckiej M.Skibińska E.Wąsik B.Starzyńska kwiecień
10 Udział w imprezach z okazji 660- lecia miasta Wszyscy czł.TMK Cały rok
11 Turniej brydźa sportowego M.Skibińska M.Skibińska Współp.MOSIR

Losowe zdjęcie

Statystyki

dzisiaj jest
Znane, mniej znane
Legendy, konkursy...
Strona główna Strona główna Mapa strony Kontakt