Plan działania na 2018r
LP Temat Odpowiedzialny/a Termin realizacji Uwagi
1 Rok 2018 -rokiem Wojciecha Kętrzyńskiego Udzial w imprezach i uroczystościach organizowanych przez miasto, powiat , gminę wynikające z kalendarza imprez w/w jednostek sam. Prezes, zastępca Członkowie TMK Cały rok
2 Wspomnienia o Wojciechu Kętrzyńskim w jubileusz patrona miasta Elźbieta Wąsik Maria Rutkowska Cały rok Nasze Miasto Kętrzyn dwutygodnik
3 Spotkanie autorskie-czytanie fragmentów publikacji "Oni byli tu przed nami" M .Skibińska E.Wąsik kwiecień, maj Współpraca Z Pow. D.K.
4 Opracowanie lekcji na temat odzyskania niepodległości L.Tokarczyk B.StarzyńskaS Luty-listopad Współpraca ze szkołami
5 Zebranie sprawozdawcze zarząd marzec prezes
6 Prace nad wydaniem tomiku "Legendy o Kętrzynie" Elźbieta. Wąsik Janina Muszak Styczeń-czerwiec Współpraca z M.Bibl.P.
7 Publikacja tekstów o W.Kętrzyńskim w lokalnej prasie E. Wąsik M .Rutkowska L.Tokarczyk Cały rok Współpraca Z kętrzyńską prasą,KCK
8 Lekcje o rodzinie Wojciecha Kętrzyńskiego M.Rutkowska Marzec-listopad Kętrzyńskie szkoły
9 Spotkanie z Katarzyną Kętrzyńską zarząd 11-lipiec 2018 Współpraca z U.M. KCK,M.BIBL
10 Udział w imprezach z okazji 660- lecia miasta Wszyscy czł.TMK Cały rok Współpraca z KCK. U.M
11 Spotkanie wigilijne zarząd grudzień

Wszystkie punkty planu pracy realizowane będą w ścisłej współpracy z uczniami kętrzyńskich szkół , Miejską Biblioteką Publiczną, Stowarzyszeniem im.Arno Holza , Urzędem Miasta, KCK. Stow. Mniej; Niemieckiej,Uniwersytetem IIIwieku,Muzeum.

Prezes Towarzystwa Miłośników Kętrzyna

Losowe zdjęcie

Statystyki

dzisiaj jest
Znane, mniej znane
Legendy, konkursy, bajki ...
Strona główna Strona główna Mapa strony Kontakt