Rodele
Zespół pałacowo-parkowy usytuowany przy drodze Kętrzyn-Barciany, około 14 km na północ od Kętrzyna. Od szosy do pałacu wiedzie stara aleja lipowa. Dawna rezydencja usytuowana została w centrum załoźenia. Od strony południowej i wschodniej pałacu rozciąga się park (pierwotnie park okalał równieź pałac od strony północnej), w niewielkim oddaleniu, po stronie północnej, usytuowane są zabudowania gospodarczo-inwentarskie.

Rodele wzmiankowane są w dokumentach źródłowych z 1419 r., istniał tu wówczas majątek rycerski. Do polowy XIX wieku majątek naleźał do klucza dóbr hrabiów von Schwerin, był tu folwark z domem zarządcy. W roku 1859 hrabina Sophie von Schwerin, z domu Dónhoffze Skandawy (Skandau), gdzie rezydencję wybudowano w roku 1826, według projektu Karla F. Schinkla niestety nie istnieje - podarowała dwa folwarki w Rodelach i Dębianach jako prezent ślubny swojej bratanicy Adeli von Schwerin i Wernerowi von Alvensleben. Rodzina von Alvensleben mieszkała w Rodelach do 1945 r.

Pałac wzniesiony został w latach 1859-1861 w stylu eklektycznym, według relacji rodzinnych projektant wywodził się z kręgu Karola F. Schinkla. Jest to budowla murowana z cegły i otynkowana, z wysokim przyziemiem i piętrem reprezentacyjnym. Przekryta dachem dwuspadowym, pierwotnie krytym łupkiem kamiennym. Załoźona na rzucie prostokąta z ryzalitem na osi od frontu i ogrodu, ryzality przykryte dwuspadowymi daszkami. W ryzalicie od frontu podcień arkadowy, wspierający taras, od ogrodu na wysokości piętra - duźy taras z półkolistym występem. Elewacje boniowane, z interesującym detalem architektonicznym, zwieńczone gzymsem arkadkowym, wszystkie naroźa zaakcentowane oktogonalnymi sterczynami, okna piętra zamknięte półkoliście, z ozdobną stolarką. Wnętrze w układzie dwutraktowym, na osi głównego wejścia duźy hol, od ogrodu reprezentacyjny salon.

Ostatni właściciel Ferdinand von Alyensleben zmarłw 1943 r., w wyniku ran odniesionych na wojnie (był majorem). Wdowa z trojgiem dzieci uciekła przed zbliźającym frontem się w styczniu 1945 r. Po wojnie na obszarze majątku utworzono państwowe gospodarstwo rolne. Pałac jest w dobrym stanie, niedawno przeprowadzono gruntowny remont dachu i elewacji, mieszka w nim kilka rodzin pracowników gospodarstwa. Park o zachowanej kompozycji krajobrazowej jest zadbany, w części północnej usytuowany jest dawny cmentarz rodowy. Szkoda tylko, źe powojenne nasadzenia spowodowały zasłonięcie elewacji frontowej pałacu i osi widokowej na parkowy staw.<--powrót
Losowe zdjęcie

Statystyki

dzisiaj jest
Znane, mniej znane
Legendy, konkursy, bajki ...
Strona główna Strona główna Mapa strony Kontakt