Równina Górna
Dawny majątek ziemski usytuowany 10 km na północny wschód od Korsz.

W końcu XIX w. własność rodziny Rolsmussen, w latach 20. XX w. Hahiweg, obszar własności ziemskiej obejmował ponad 400 ha ziemi.

Zachowało się dość dobrze dawne załoźenie. Dwór elewacją frontową zwrócony do drogi, za nim stary park o zróźnicowanym drzewostanie, z kilkoma okazami drzew pomnikowych. Podwórze gospodarcze usytuowane po drugiej stronie drogi dwór późnoklasycystyczny, do połowy XIX w.

Załoźony na rzucie prostokąta, parterowy ze ścianką kolankową, obustronnym ryzalitem na osi elewacji, przekryty dwuspadowe. Elewacje bogato zdobione, boniowane, otwory okienne i drzwiowe zamknięte półkoliście i łukami odcinkowymi. Naroźa grubiej boniowane, poziom uźytkowego poddasza nad gzymsem kordonowym zdobiony w naroźach cokolikami. W elewacji parkowej, na skraju, zachowana, duźa, drewniana, aźurowo przeszklona weranda.<--powrót
Losowe zdjęcie

Statystyki

dzisiaj jest
Znane, mniej znane
Legendy, konkursy, bajki ...
Strona główna Strona główna Mapa strony Kontakt