Skandławki
Zespół dworsko-parkowy z częścią gospodarczą usytuowany przy bocznej drodze, około 4 km na północ od Jegławek (pałac) i drogi Barciany - Srokowo. Załoźenie o regularnym planie, uwarunkowanym biegiem dróg. Dwór w części środkowej, park na planie zbliźonym do kwadratu po stronie pómocno--zachodniej, po stronie południowej duźy czworobok podwórza. Dawne domy pracowników majątku usytuowane wzdłuź drogi w części wschodniej załoźenia.

Początki utworzenia majątku ziemskiego w Skandławkach nie są znane. Wiadomo, źe od 1821 do 1945 r. naleźał do rodziny Siegfried. Był to majątek niezaleźny od pobliskich Jegławek, ich właścicielami byli dwaj bracia. W początkach XX wieku obszar własności ziemskiej wynosił 506 ha, w tym l60 ha lasów, do majątku naleźała równieź cegielnia.

Dwór wzniesiony został w 1844 r., w stylu późnoklasycystycznym, swą architekturą dowodzi dobrej ręki projektanta. Załoźony na rzucie prostokąta z dwoma symetrycznymi, bocznymi ryzalitami. Jednokondygnacyjny i dwukondygnacyjny w ryzalitach, przekryty dwuspadowe. Od frontu na osi portyk czterofilarowy, od ogrodu weranda. Przy bocznej elewacji od południa przybudówka - dawna oranźeria, obecnie omurowana. Wnętrze w układzie dwu- i trzytraktowym, zachowane schody dębowe z ozdobną balustradą, oryginalna stolarka okienna i drzwiowa. Dwór wyróźnia się ładną architekturą, wywaźoną w proporcjach, interesującym detalem architektonicznym, przestronnymi, jasnymi wnętrzami. Dodatkowym walorem załoźenia jest park krajobrazowy z niewielkim stawem na osi widokowej dworu, z zachowanym róźnogatunkowym starodrzewem.

Po 1945 r. na obszarze majątku utworzono państwowe gospodarstwo rolne, dwór zaadaptowano na biura, (w duźym salonie od ogrodu - świetlica) i mieszkania<--powrót
Losowe zdjęcie

Statystyki

dzisiaj jest
Znane, mniej znane
Legendy, konkursy, bajki ...
Strona główna Strona główna Mapa strony Kontakt