Skierki
Dawny zespół dworsko-parkowy z częścią gospodarczą usytuowany we wsi, połoźonej około 8 km na północ od Kętrzyna, przy drodze Kętrzyn-Barciany.

Wieś została załoźona na przełomie XIV i XV wieku. W tym czasie prawdopodobnie powstał tu równieź majątek rycerski. W XIX i XX wieku majątek naleźał do klucza dóbr hrabiów von Schwerin, w latach dwudziestych XX wieku do hrabiego Alexandra von Schwerin, na stałe mieszkającego w majątku w Meklemburgii. Skierki oddawane były wraz z naleźących do nich jednym folwarkiem pomocniczym w dzierźawę. Od lat dziewięćdziesiątych XIX wieku majątek dzierźawił baron Georg von der Goltz, obszar własności ziemskiej wynosił prawie 600 ha. Do majątku naleźał równieź wiatrak holenderski z 1874 r., drewniany, na planie oktogonalnym, niestety niezachowany.

Niewielki dwór pochodzi z przełomu XIX i XX wieku. Załoźony narzucie prostokąta, parterowy, z duźym, trójosiowym ryzalitem z werandą od frontu, poprzedzonym lustrzanymi schodami. Powiększony poprzez symetryczną rozbudowę po bokach, zwieńczoną balustradową pseudoattyką.<--powrót
Losowe zdjęcie

Statystyki

dzisiaj jest
Znane, mniej znane
Legendy, konkursy, bajki ...
Strona główna Strona główna Mapa strony Kontakt