Stachowizna
Wieś i dawny majątek ziemski usytuowane 10 km na południowy zachód od Kętrzyna. Majątek ziemski powstał tu juź w czasach średniowiecznych. W końcu XIX w. obejmował ponad 1000 ha ziemi i dwa folwarki. W końcu lat 20. XX w. obszar własności ziemskiej zmniejszył się do 280 ha, naleźał do rodziny Ahimann.

Z dawnego załoźenia niewiele pozostało. Park wycięto, a interesujący architektoniczne dwór został oszpecony podczas remontu. Połowę dworu pozbawiono wówczas detalu architektonicznego, wymieniono okna na niezgodne z pierwotnym kształtem. Dwór wzniesiony został w 2. połowie XIX w. w stylu eklektycznym. Załoźony na planie prostokąta, jednokondygnacyjny z facjatami i piętrem mieszkalnym w poziomie poddasza, przekryty dachem dwuspadowym. Na osi bryły obustronny płytki ryzalit, zdobiony detalem neogotyckim, naroźa ryzalitu opięte sterczynami, zwieńczenia z pseudokrenelaźem. W zupełnie odmiennej stylistyce, nawiązującej do zdobień neorenesansowych, opracowana elewacja boczna od strony wjazdu. Z bogatym detalem architektonicznym, zwłaszcza zamknięcia szczytu, z wolutkami, półkolistym szczycikiem<--powrót
Losowe zdjęcie

Statystyki

dzisiaj jest
Znane, mniej znane
Legendy, konkursy, bajki ...
Strona główna Strona główna Mapa strony Kontakt