Ryszard Szadziewski

Życie upływa na ciągłym poznawaniu, na spostrzeganiu zjawisk, chwytaniu chwil. Twarze, sytuacje, zdarzenia i miejsca wypełniają nasze wspomnienia i teraźniejszość i oczekują przyszłości, która niezaleźnie od wszystkiego, pozostaje pod ciągłym znakiem zapytania. Ja, ty, człowiek spotkany na szkolnym korytarzu - niby podobny do ciebie - uśmiechnięty, skupiony, zabiegany - niepozorny. Ale być moźe właśnie on zostanie kiedyś kimś wielkim - odkryje długo oczekiwany lek, opisze niezwykłe zjawisko fizyczne, pomoźe innym - moźe właśnie on swoją pracą i konsekwentnym dąźeniem do celu, przekaźe przyszłym pokoleniom wielki dar - swój wysiłek - trud włoźony dla uzmysłowienia ludziom rzeczy, o których nie mieli pojęcia.

Codziennie w szkole na przerwach mijamy wiele osób, patrzymy na niektórych z zupełną obojętnością, widzimy w nich zwykłych ludzi. Lecz kim oni będą za kilka lat? Czy zrealizują swoje marzenia, czy odniosą sukces, czy przyczynią się do rozwoju waźnej dziedziny źycia? Czas pokaźe. Pokazał i przed laty, kiedy jednym z tych zwykłych uczniów był chłopak, który wtedy, w latach swej nauki w liceum ogólnokształcącym, byt kolegą Ryśkiem. a teraz dla wielu znany jest jako wspaniały naukowiec prof. dr hab. Ryszard Szadziewski Jego godna podziwu praca nakłania do refleksji, iź kaźdy uczeń naszej szkoły moźe być w przyszłości człowiekiem wielce zasłuźonym. Naleźy wierzyć i dąźyć do tego, co dla nas najwaźniejsze. Jak napisał Joseph Conrad w swej powieści pt. "Lord Jim": "To jest jedyna właściwa droga. Iść za marzeniem i znowu iść za marzeniem, i tak zawsze do końca..."

Taką właśnie drogę wybrał Ryszard Szadziewski, który jest kierownikiem Katedry Zoologii Bezkręgowców i Muzeum Inkluzji w Bursztynie Uniwersytetu Gdańskiego. Pełni równieź funkcję redaktora naczelnego Polskiego Pisma Entomologicznego. W jaki sposób udało mu się osiągnąć sukces naukowy?

Jak sam stwierdził w liście napisanym w kwietniu 1998r. do dyr. - Eugeniusza Tokarzewskiego dyr. LO w Kętrzynie na ul. Powstańców Warszawy, jest " zwykłym rzemieślnikiem uprawiającym rzemiosło naukowe, gdzie majstra nazywa się profesorem". Swoje średnie wykształcenie zdobył we wspomnianym wyźej LO im. W. Kętrzyńskiego. Jako absolwent. uzyskawszy maturę, podjął studia na kierunku biologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Szybko uzyskał doktorat w Instytucie Zoologii PAN w Warszawie, a następnie stopień doktora habilitowanego w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i tytuł profesora od Prezydenta RP.

Pracuje od 1978 r. na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie na Wydziale Biologii, Geografii i oceanologii przeszedł przez kolejne szczeble drabiny naukowej od asystenta do profesora nadzwyczajnego. Ryszard Szadziewski od samego początku studiów uniwersyteckich jest specjalistą w zakresie niezwykle ciekawego kierunku zoologii systematycznej, jakim jest entomologia.

Jest on takźe autorem ponad siedemdziesięciu oryginalnych publikacji naukowych, które dotyczą taksonomii i ekologii owadów współczesnych z Europy i Afryki, jak i kopalnych zachowanych w postaci inkluzji w trzeciorzędowych i kredowych bursztynach z całego świata. Owocem jego badań jest odkrycie dwustu zupełnie nowych taksonów, w tym równieź gatunku nawiązującego do naszych okolic - Brachypogon silecis Szadziewski - nazwa ta pochodzi od wsi Silec, która znajduje się w okolicach Kętrzyna. Warto teź przywołać niektóre tytuły prac Szadziewskiego, a są to np. "Brachypogon silecis", "Hematofagiczne kuczmany z rodzaju Culicoides", a takźe prac, których jest współautorem, jak np. "Próba izolacji DNA owadów z bursztynu bałtyckiego".

Dzięki takim ludziom jak Ryszard Szadziewski uświadamiamy sobie, źe warto dąźyć do realizacji swych marzeń. Kaźdy z nas moźe w przyszłości tak jak on być bohaterem pracy o człowieku, który rozstawia Kętrzyn i okolice. On takźe rozpoczynał swoją karierę w naszej szkole. Jednak nie zapominajmy o tych ludziach, którzy stwarzają optymalne warunki do rozwoju talentów wśród młodzieźy. Są nimi na pewno: dyrektor szkoły, rada pedagogiczna, czy załoźyciele i członkowie róźnych stowarzyszeń, w których młodzi mają szansę się rozwijać. To właśnie ci opiekunowie sprawiają, źe ich działalność potęguje w nas poczucie świadomości bogatej historii naszego regionu, poprzez co jesteśmy dumni, źe naszą małą ojczyzną jest Kętrzyn.


Dyjas Joanna i Garwolińska Ewa
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. W. Kętrzyńskiego
<--powrót
Losowe zdjęcie

Statystyki

odwiedziło nas:

gości
dzisiaj jest
Znane, mniej znane
Legendy, konkursy, bajki ...