Wycieczka na Białoruś


W dniach 1-4 06 .2017r. sekcja emerytów ZNP w Kętrzynie zorganizowała wycieczkę na Białoruś z wypadem na Litwę.

Uczestniczyliśmy w tej miłej wyprawie, której program podajemy poniźej z krótkimi informacjami na temat miejsc naszego pobytu i zwiedzania.

REPUBLIKA BIAŁORUSI-stolica Mińsk-ok.1,9 mln mieszkańców, liczba ludności - 9.498 700 (2016r.)

Ustrój - republika prezydencka,powierzchnia - 207 595 km2, jednostka monetarna - rubel białoruski=100 kopiejek

Język urzędowy białoruski i rosyjski.

HISTORIA W X wieku ziemie Białorusi, zaludnione przez Słowian Wschodnich naleźały do Rusi Kijowskiej.

W XI-XII stuleciu powstały księstwa rządzone przez Rurykowiczów. Przez wieki przelewały się przez te ziemie armie Rosji , Polski, Litwy, Niemiec, Francji. Przez 70 lat Białoruś była republiką Związku Radzieckiego. 15 sierpnia 1991 roku ogłosiła niepodległość.

GRODNO - pierwsza wzmianka o mieście pochodzi z roku 1128. Jednak gród warowny i osada na terenie dzisiejszego miasta istniały juź od drugiej połowy XI wieku. Od XIV wieku mieli tu rezydencję ksiąźęta litewscy i królowie polscy. Dzisiejsze miasto zajmuje ponad 142km2 i liczy około 368 tys . mieszkańców.

NOWOGRÓDEK - obecnie liczy około 30 tys. mieszkańców. Załoźony prawdopodobnie w 1000 roku przez św. Włodzimierza, księcia Rusi Kijowskiej. Był siedzibą , miejscem chrztu i koronacji jedynego króla Wielkiego Księstwa Litewskiego - Mendoga. Miasto niejednokrotnie napadali Tatarzy i Krzyźacy. W latach 1500-1795 Nowogródek był stolicą Wielkiego Księstwa Litewskiego . To miasto, to takźe miejsce chrztu i dzieciństwa Adama Mickiewicza.

MIR-pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1345 roku .Pod koniec XV wieku starosta Jerzy Ilicz rozpoczął budowę zamku w stylu gotyckim. Drogą koligacji rodzinnych zamek przeszedł w ręce Radziwiłłów. Był wielokrotnie niszczony przez Krzyźaków , Szwedów , wojska napoleońskie. Obecnie zespół zamkowy jest restaurowany a w 2002 roku został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
W latach 1815-1939 działało tu renomowane międzynarodowe centrum kultury źydowskiej - MIR JESZIWA

NIEŚWIEŻ- od 1533 roku naleźał do rodziny Radziwiłłów. Znajduje się tu zespół pałacowo-parkowy, dawna główna siedziba rodowa Radziwiłłów wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 2005 roku. W kryptach spoczywają zwłoki 102 członków rodu.

BARANOWICZE - pierwsze wzmianki o mieście to 1706 rok . Rozwój miejscowości nastąpił w końcu XIX wieku w związku z połoźeniem na skrzyźowaniu nowo powstałych linii kolejowych Moskwa-Brześć, Wilno-Równe. Obecnie miasto zajmuje powierzchnię 30km2 i liczy ok.179 tys mieszkańców.

MIŃSK - naleźy do najstarszych słowiańskich osad wspominany juź w 1067 roku. Był stolicą Księstwa Mińskiego juź od końca XI wieku. W wyniku działań wojennych wielokrotnie burzony. Od 1991 roku jest stolicą niezaleźnej Białorusi.

Miasto zajmuje 348 km2 i liczy ponad 1,9 mln mieszkańców, jest jednym z największych miast na obszarze Europy wschodniej , leźy nad rzeką Świsłocz.

ZAOSIE - znajduje się tu zrekonstruowany dwór i folwark naleźące kiedyś do rodziny Mickiewiczów. W sąsiedztwie znajdował się majątek rodziców Maryli Wereszczakówny - ukochanej poety.

Białoruś dzisiaj to dobrze rządzone państwo , z ładnymi zadbanymi miastami , doskonałymi autostradami , ale takźe uboźuchnymi wioskami z drewnianymi domkami , maleńkimi schludnymi ogródkami wokół . Wsie jednak pustoszeją , traktowane są często jako dacze. Większość mieszkańców przenosi się do miasta licząc na pracę i lepsze źycie. .Rolnictwo jest oparte głównie na istniejących kołchozach i spółdzielniach rolniczych . Bogactwa Białorusi to złoźa torfu , źwiru , dolomitu , anhydrytu i bursztynu. W drodze powrotnej wpadliśmy na kilka godzin do Druskiennik , ulubionego uzdrowiska Józefa Piłsudskiego.-->zobacz zdjęcia
<-- powrót
Losowe zdjęcie

Statystyki

dzisiaj jest
Znane, mniej znane
Legendy, konkursy, bajki ...
Strona główna Strona główna Mapa strony Kontakt