Karol Zawadzki

Rodzina państwa Zawadzkich przybyła do Kętrzyna z Kresów Wschodnich w październiku 1945 r. Rodzice pochodzili z Kresów, z powiatu oszmiańskiego, mieszkali w Puszczy Ptalibockiej. Tam w 1929 r. urodził się syn Karol. Puszcza leźała w samym sercu dawnego Księstwa Litewskiego, niedaleko Holszan i Krewy - pierwszej stolicy Litwy. Karol i jego brat Zygmunt w czasie okupacji nie mieli moźliwości chodzić do polskiej szkoły, bo jej nie było, więc po zakończeniu wojny w czerwcu 1945 r. bracia ukończyli siedem klas białoruskiej szkoły podstawowej.

Rodzina Zawadzkich przybyła do Kętrzyna na jesieni 1945 r. Ojciec jako inźynier rolny agronom otrzymał gospodarstwo rolne w Starej Róźance i stanowisko pierwszego kierownika Biura Rolnego powiatu kętrzyńskiego. Na to stanowisko powołał go ówczesny wojewoda olsztyński Moczar.

W październiku obaj bracia rozpoczęli naukę w Gimnazjum w Rastemborku. Marian Pe-traszko przyjął ich do drugiej klasy, a po paru miesiącach przeniósł do utworzonej klasy trzeciej. Uczyli się dobrze, tylko mieli braki z języka polskiego. Prawie wszyscy uczniowie byli przerośnięci, jednak jak na swój wiek niedojrzali. Siedząc w ławkach szkolnych, robili róźne psikusy, na szczęście nauczyciele byli wyrozumiali i źyczliwi.

W 1946 r. w Szczecinie odbył się zlot harcerstwa pod hasłem "Trzymamy straź nad Odrą", w którym brali udział bracia Zawadzcy. Wszyscy uczestnicy byli w harcerskich mun durkach. Przyjechały równieź delegacje skautów z innych państw. We wspomnieniach pozostało wiele zabawnych sytuacji, mimo źe otaczająca rzeczywistość nie nastrajała radośnie. Szczecin leźał w ruinach, tak jak cały kraj. Z tego samego roku Karol Zawadzki zapamiętał ostatnią uroczystość w Kętrzynie z okazji uchwalenia Konstytucji 5 Maja.

W 1949 r. bracia Zawadzcy zdali maturę w Giźycku. Po maturze ich drogi się rozeszły. Zygmunt poszedł na politechnikę, Karol został przyjęty na Wydział Farmacji Uniwersytetu Łódzkiego. Studia ukończył w 1955 r" uzyskując tytuł magistra farmacji. Otrzymał nakaz pracy do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kętrzynie. Przed rozpoczęciem pracy odbył 14-miesięczny staź w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie. Po powrocie do Kętrzyna został zatrudniony na stanowisku kierownika pracowni badania wody i źywności. Zorganizował pracownię bakteriologiczną. Został zastępcą dyrektora stacji.

W 1958 r. powołano go do odbycia wojskowej słuźby okresowej, którą ukończył w 1960 r. Posiada stopień wojskowy kapitana w stanie spoczynku.

Po powrocie do Stacji Sanitarnej w Kętrzynie zorganizował pracownię higieny na wsi. Pracował w Radzie Miasta. Przez cztery kadencje był radnym Miejskiej lub Powiatowej Rady w Kętrzynie. Pełnił róźne funkcje. Przed powołaniem do słuźby wojskowej byt przewodniczącym Powiatowego Związku Pracowników Słuźby Zdrowia. Przez dwie kadencje był zastępcą przewodniczącego miejskiej rady. W 1964 r. odbył staź w aptece jako jej kierownik i tak związał się z apteką na 42 lata.

W 1990 r. przejął aptekę na własność. W tym czasie pomagał innym jako sponsor i organizator: brał udział w sfinansowaniu oświetlenia Bazyliki Mniejszej w Kętrzynie, przekazał bibliotece parafialnej św. Jerzego około 1500 ksiąźek, pomagał przy budowie Stacji Róźańcowych z okazji 25-rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II. Brał udział w sponsorowaniu koncertów organowych w Bazylice, Zamku, w Św. Lipce, w katedrze w Olsztynie.

Działalność pana Karola została zauwaźona i doceniona. Otrzymał liczne odznaczenia i wyróźnienia:
* Dyplom Głównego Zarządu PCK za zasługi na polu krwiodawstwa w 1998 r.
* Dyplom ZG ZHP za pomoc w organizowaniu kolonii dla dzieci i młodzieźy w 1995 r.
* Tytuł Przyjaciel Dziecka w 1994 r.
* Dyplom i wyróźnienie Fundacji Dzieciom prof. Zbigniewa Religii.
* W 2004 r. został uhonorowany tytułem Pasjonat Farmacji i naleźy do klubu tychźe pasjonatów.
* Dwukrotnie wyróźniany (w latach 2005 i 2004) dyplomem "Dobroczyńcy roku".
* W 2006 r. otrzymał z rąk Burmistrz Kętrzyna Krzysztofa Hećmana "Kętrzyńskiego Niedźwiedzia" dla "Dobroczyńcy roku 2005"
* W 2004 r. otrzymał list gratulacyjny od ks. arcybiskupa Edmunda Piszcza.
* W 2006 r. otrzymał medal im. prof. Bronisława Koskowskiego "Ad Gloriam Fharmaciae".
* Posiada równieź odznaczenie państwowe - Krzyź Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

W mieszkaniu państwa Zawadzkich leźy stos dyplomów, podziękowań od szkół, domów dziecka, związków ociemniałych i głuchych, ludzi pokrzywdzonych przez los, kościołów i za pomoc powodzianom w 1997 r. Od 20 lat uczestniczy w akcji doźywiania dzieci w szkołach.

We wszystkich poczynaniach p. Karola pomaga mu dzielnie małźonka Teresa (poślubiona w 1955 r.). W 2005 r. zostali odznaczeni przez Prezydenta RP medalem "Za długoletnie poźycie małźeńskie".

Na pytanie jaka jest jego źyciowa dewiza, odpowiedział słowami Franklina; "nie starzeje się tylko ten, kto nie ma na to czasu". Działalność gospodarczą państwo Zawadzcy za- kończyli 50 września 2006 r. Apteka został przekazana w godne ręce - długoletniego współpracownika, mgr farmacji Daniela Pasławskiego.

Po 55 latach spędzonych w Kętrzynie opuścili miasto i zamieszkali w Warszawie, gdzie mieszka syn Michał Zawadzki muzyk-pianista. Miłym akcentem były listy gratulacyjne otrzymane na poźegnanie od starosty Ryszarda Kaczmarczyka, przewodniczącego Rady Miasta Zbigniewa Nowaka, Burmistrza Miasta Krzysztofa Hećmana i prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej "Pionier" Romana Szydłowskiego.

28 września 2006 r. pan Karol był gościem honorowym na sesji Miejskiej Rady Miasta Kętrzyn. Były kwiaty, źyczenia, upominek; odśpiewano sto lat. Wtedy teź poźegnał się z Kętrzynem i jego mieszkańcami.

Powiedział wówczas: "Dziękuję za radość, jaką sprawiliście mnie i mojej źonie Teresie i z prawdziwym smutkiem źegnam się. Na pewno będzie mi brakowało Kętrzyna i tej atmosfery, jaką to miasto stwarzało. Wszystkim Kętrzynianom źyczę duźo zdrowia, radości i uśmiechu. Proszę wspominać mnie tylko w chwilach radosnych, natomiast jeśli kogoś, nawet niechcący, uraziłem, proszę o wybaczenie".


Maria Rutkowska-Kupran
<--powrót
Losowe zdjęcie

Statystyki

odwiedziło nas:

gości
dzisiaj jest
Znane, mniej znane
Legendy, konkursy, bajki ...